مدارک مورد نیاز برای عضویت

مدارک مورد نیاز برای عضویت در بسیج استادان

1)     عکس 43 رنگی با زمینه روشن (2 عدد)

2)     تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

3)     تصویر آخرین مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی

4)     تکمیل فرم عضویت