اهداف

1.   همکاری با مدیریت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر تشکل های دانشگاه برای دستیابی به دانشگاه اسلامی.

2.   تلاش برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.

3.   کمک به دولت و سایر نهادها در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و شرایط بحرانی.

4.   تقویت روحیه همکاری و ایثار در بین اساتید دانشگاه ها.

5.   کمک به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در دانشگاه ها و ارائه راهکارهای لازم.

6.   مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های علمی و فرهنگی.

7.   مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور از طریق برقراری ارتباط و همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی وخصوصی، مراکز دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های علمی و پژوهشی.

8.   ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان در زمینه های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی.

9.   برگزاری اردوهای علمی - فرهنگی برای اعضا و خانواده های آنان.